werkwijze

Empowerment & waarderend coachen

In essentie legt het de nadruk op wat we kunnen, in plaats van niet kunnen.
De essentie van empowerment zit in het vrijmaken van de kennis, ervaring en motivatie die de mensen in zich hebben.
Dat willen wij met jou stimuleren. Eruit halen wat er al in zit.

Empowerment is een bewustwordingsproces. Het is het bewust worden van je eigen krachten en te ontdekken hoe je die kan activeren.

Peer coaching

We geloven in de kracht van peer coaching. Niet alleen van jezelf, maar ook van je “peers” kan je het meeste leren. Bovendien werkt het ook erg motiverend om samen te werken met gelijkgestemden.

Studenten en leeftijdsgenoten die samen eenzelfde issue aanpakken, eenzelfde visie hanteren, eenzelfde doel nastreven, kunnen bergen verzetten. Onze coaches faciliteren.

Vaste coaches

Om écht kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden, hebben we een vast team coaches. Zij worden uitgebreid opgeleid en ook van hen worden hun (kern)talenten in kaart gebracht.

Op die manier kunnen we gericht en persoonlijk aan de slag : na analyse van de persoonlijkheid en noden van de studenten, matchen we hen met de geknipte coach. Binnen het vast Legima team wordt er gewerkt volgens de principes van zelfsturing van Ricardo Semler. Het doel: gelukkige medewerkers helpen onze studenten beter. 

KernTalentenanalyse

De kerntalentenanalyse (KTA) gaat op zoek naar je persoonlijkheid, naar wat je écht boeit, naar de talenten die je van nature hebt en waarom dat zo is. Een tool die je wegwijs maakt in je eigen IK. Word wie je bent.

Hoe werkt zo’n kerntalentenanalyse?

Kerntalenten ontdekken begint met een gedetailleerde digitale vragenlijst over je kindertijd (4-12 jaar). Afhankelijk van het objectief werken wij ook steeds met een eigen intakevragenlijst. In een eerste individuele sessie bespreken we je kindertijd . Dit is leuk om te doen. Tijdens het vertellen komen je herinneringen terug. In de daaropvolgende sessies, bespreken we jouw kerntalenten en evalueren we externe invloeden, zoals opvoeding, intelligentie, milieu, kansen, levensgebeurtenissen, zonder ooit een oordeel te vellen. We gaan steeds aan de slag met persoonlijke voorbeelden.

Zo krijg je een correct beeld van je persoonlijkheid, je natuurlijke talenten en je intrinsieke motivatie. Tegelijk kan je in kaart brengen welk gedrag aangeleerd is zoals bijvoorbeeld aangeleerd perfectionisme. Tot slot wordt alles vastgelegd in een levenslang bruikbaar verslag. Je natuurlijke talenten veranderen immers niet. Het is een constructief proces dat je toelaat jezelf wie je in essentie bent tot in detail te leren kennen en op basis daarvan onder andere de studie- en beroepskeuzes te maken die op je lijf geschreven staan. Die je ogen doet blinken en waar je elke dag blij van wordt…

Dick Swaab, Nederlands bekendste neurobioloog en auteur van “Wij zijn ons brein” zegt dat 88% van onze talenten al vastligt van bij de geboorte. Hij bevestigt hiermee het uitgangspunt van de KTA. (1)
Prof.Dr. Elke Van Hoof (VUB) stelt dat de kerntalentenvragenlijst qua betrouwbaarheid even goed scoort als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld). De KTAtest heeft ook een andere insteek nl. achterhalen wat je gelukkig maakt, nu en later. (2)

Als je je kerntalenten kent:

  • Krijg je opnieuw vertrouwen in jezelf wat aanzet tot positieve actie
  • wordt een moeilijke keuze opeens een heel logische, omdat die aansluit bij je persoonlijkheid,
  • kies je beter welke studies en welke werkomgeving best bij jou passen,
  • studeer, leef en werk je een stuk gemakkelijker
  • beleef je elke dag energieker.

Het is gemakkelijker sterke kinderen te maken dan gebroken volwassenen te repareren - Frederick Douglass