Opleiding chemie

Begeleiding voor het vak chemie

Chemie is een basisvak dat in vele opleidingen zijn plaats heeft. De extra begeleiding die LEGIMA kan bieden, situeert zich zowel op het vlak van het verwerven van de theorie als bij het assisteren bij het oplossen van oefeningen.

We hebben ervaring met begeleiding van diverse deelaspecten van chemie (algemene en anorganische chemie, analytische chemie, organische chemie) op verschillende niveaus (van middelbaar tot universitair).

Welke opleidingen?

bijlessen Universiteit Gent

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Bachelor in de biologie

Bachelor in de biomedische wetenschappen

Bachelor in de biowetenschappen

Bachelor in de chemie

Bachelor in de diergeneeskunde

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Bachelor in de fysica en de sterrenkunde

Bachelor in de geneeskunde

Bachelor in de geografie en de geomatica

Bachelor in de geologie

Bachelor handelsingenieur

Bachelor in de industriële wetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Bachelor in de tandheelkunde

Onze aanpak

De inhoudelijke begeleiding van het vak Chemie door LEGIMA is erop gericht om studenten ook te leren plannen en efficiënt werken.

Tijdens de lessen kunnen de studenten vragen stellen en worden de moeilijkste delen besproken. Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd waar mogelijke struikelblokken zitten. Die leerstof leggen we uit. We checken ook aan de hand van toepassingen of studenten de leerstof juist en volledig hebben begrepen en geïnterpreteerd en concreet aan de slag kunnen met de theorie.

De student zal steeds een deel leerstof voorbereiden om het maximum uit de begeleiding te kunnen halen. Het is de bedoeling om afgesproken delen van de leerstof al op voorhand door te nemen: trachten begrijpen, in eigen woorden kunnen uitleggen en structureren. Daarna worden oefeningen en toepassingsvragen uitgewerkt en samen besproken.

Indien mogelijk gaan we aan de slag met examenvragen.

We willen onze studenten leren vissen, geen vis geven.

Begeleiding: individueel of in kleine teams

Wie wenst kan een individueel traject volgen. Anderzijds is de meerwaarde van groepsdynamiek alom bekend (peer instruction) en wordt indien mogelijk de kans geboden om in kleine groepjes van 3 à 4 studenten les te volgen.

We zijn er voorstander van om niet te overdrijven met het aantal uren begeleiding. Gemiddeld worden, verspreid over het semester, 8 uur les (4 lessen van 2u) gegeven.

We zijn een aanvulling op de universiteit, zodat ook veel ruimte & tijd moet overblijven om overige lessen te volgen en ook andere vakken te verwerken. We doceren geen leerstof, maar zorgen ervoor dat de gegeven leerstof inzichtelijk verwerkt, toegepast en onthouden wordt. Ook tijdens de zomer (tweede zit periode) kan je bij LEGIMA terecht.