Laat stress je niet verlammen

Stress en gebrek aan zelfvertrouwen

Jammer genoeg zijn stress en gebrek aan zelfvertrouwen grote valkuilen voor onze studenten. De lat ligt hoog en druk is voor velen (te) groot. Daarom begeleiden we uitsluitend empathisch, dus altijd vanuit de unieke persoonlijkheid van elke student. We laten studenten inzichten verwerven op een positieve manier. We zorgen ervoor dat ze zich goed voelen bij ons. Alleen in een open ontspannen sfeer zal een jongere zich voluit willen én kunnen inzetten. Zo leren we hen om meer zelfvertrouwen te krijgen én zelf verantwoordelijkheden te nemen.

Wij zijn als begeleidingskantoor dan ook voortdurend bezig om stress en gebrek aan zelfvertrouwen om te buigen naar constructieve verhalen. Zo versterken we leerprocessen. Onze lesgevers worden hierop getraind en coachen altijd op een positieve manier.

Laat stress je niet verlammen.
Sinds maart 2020 doet LEGIMA aan actieve begeleiding rond stress en zelfvertrouwen. Samen met Paul Nieuwdorp en Sabine Plasschaert van Succes zonder stress organiseren we op verschillende momenten van het jaar cursussen transcendente meditatie voor studenten.

Bekijk onze blog

Ouders Corneel

“Geachte mevrouw,
Dank u wel voor uw bericht en terugkoppeling van de begeleiding van Corneel.
Wij vinden deze feedback erg nuttig om te lezen.
Corneel liet mij gisteren weten dat hij uw werk en uw begeleiding echt als waardevol ervaart voor zijn groeiproces in de gevraagde competenties.
Ik denk zelfs dat dit van onschatbare waarde is voor hemzelf om zichzelf en zijn "kunnen" te verfijnen.”

Student Kato

“ik heb echt het gevoel dat ik dankzij LEGIMA klaar ben voor mijn examens. Heeft mij veel vertrouwen, motivatie en structuur gegeven”