OPLEIDING RECHTEN

Praktische examenvoorbereiding voor rechtenstudenten

Inhoudelijk is LEGIMA al meer dan 10jaar gespecialiseerd in het begeleiden van rechtenstudenten in hun vakken van de universiteit. Hierbij focussen wij op het aanleren van een methode om casussen en andere examenvragen zoals meerkeuzevragen efficiënt en gestructureerd op te lossen.

Voor thesisbegeleiding of hulp bij het schrijven van papers kan je ook bij ons terecht. We hebben ook een ruim aanbod aan studietips - en tools bij specifieke vakken in onze online shop, www.legima.be/shop. Ook tijdens de zomer (tweede zit periode) kan je bij LEGIMA terecht. 

Begeleiding van een buisvak is de beste leerschool

LEGIMA kiest er bewust voor studenten slechts in 1, 2 of max 3 vakken inhoudelijk bij te staan. De moeilijkste vakken. We willen een aanvulling zijn op wat hogescholen en universiteiten bieden, geen vervanging. Door de inhoudelijke begeleiding van een aantal vakken, leren studenten hoe ze efficiënt de andere vakken kunnen plannen en aanpakken. Ook tijdens de zomer (tweede zit periode) kan je bij LEGIMA terecht. 

We willen onze studenten leren vissen, geen vis geven.

bijlessen 1ste bachelor Rechten Universiteit Gent

Eerste semester

 • studiebegeleiding Basisbegrippen van recht van professor G. Verschelden - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Economie van professor J. Albrecht - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Geschiedenis van het publiekrecht en de politiek van professor G. Martyn - 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Inleiding tot het internationaal en Europees recht professor P. Van Elsuwege - 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Strafrecht professor T. Vander Beken - 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden I professor J. Baeck - 8 studiepunten (jaarvak)

Tweede semester

 • studiebegeleiding Algemene rechtsleer professor F. Peeraer - 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Ethische en rechtsfilosofische stromingen professor J. Verplaetse - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Politicologie professor N. Bouteca - 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Staatsrecht professor T. Moonen - 7 studiepunten
 • studiebegeleiding Verbintenissenrecht I. Claeys - 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden I professor J. Baeck - 8 studiepunten (jaarvak)

bijlessen 2de bachelor Rechten Universiteit Gent 

Eerste semester

 • studiebegeleiding Bestuurs- en omgevingsrecht professor L. Todts - 8 studiepunten
 • studiebegeleiding Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis professor K. Cappelle - 7 studiepunten
 • studiebegeleiding Mensenrechten professor Y. Haeck - 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Rechtsvinding professor F. Peeraer - 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Strafvordering professor P. Traest - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden II professor M. Kruithof - 4 studiepunten (jaarvak)

Tweede semester

 • studiebegeleiding Balanslezen en financiële analyse professor P. Everaert - 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Economisch recht en intellectuele eigendomsrechten professor R. Steennot - 7 studiepunten
 • studiebegeleiding Europees recht professor I. Govaere - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Goederenrecht professor A. Wylleman - 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Schadevergoedingsrecht professor M. Kruithof - 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Sociale psychologie professor A. Van Hiel - 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden II professor M. Kruithof - 4 studiepunten (jaarvak)

bijlessen 3de bachelor Rechten Universiteit Gent 

Eerste semester

 • bijles Arbeidsrecht professor A. De Becker - 5 studiepunten
 • bijles Bijzondere overeenkomsten professor M. Dambre - 4 studiepunten
 • bijles Internationaal publiekrecht professor T. Ruys - 4 studiepunten
 • bijles Personen-, familie- en relatievermogensrecht professor G. Verschelden - 5 studiepunten
 • bijles Recht en technologie professor E. Lievens - 3 studiepunten
 • bijles Rechtspersonenrecht professor H. De Wulf - 5 studiepunten
 • Hulp bij schrijven Bachelorproef professor R. Steennot - 4 studiepunten (jaarvak)
 • bijles Vaardigheden III professor M. Kruithof - 4 studiepunten (jaarvak)

Tweede semester

 • bijles Fiscaal recht professor I. Van De Woesteyne - 6 studiepunten
 • bijles Onderzoeksmethoden professor F. Peeraer - 3 studiepunten
 • bijles Procesrecht professor P. Taelman - 7 studiepunten
 • bijles Recht en samenleving professor E. Desmet - 3 studiepunten
 • bijles Socialezekerheidsrecht professor Y. Jorens - 4 studiepunten
 • Hulp bij schrijven Bachelorproef professor M. Kruithof - 4 studiepunten (jaarvak)
 • bijles Vaardigheden III professor M. Kruithof - 4 studiepunten (jaarvak)

bijlessen  1ste master Rechten Universiteit Gent

Enkel plichtsvakken

Eerste semester

 • bijles Alternatieve conflictoplossing professor E. Lancksweerdt - 3 studiepunten
 • bijles Insolventie, zekerheden en executierecht professor D. Bruloot - 5 studiepunten
 • bijles Internationaal privaatrecht professor J. Verhellen - 5 studiepunten
 • bijles Rechtsvergelijking professor M. Kruithof - 5 studiepunten

Tweede semester

 • bijles Familiale vermogensplanning professor J. Bael - 5 studiepunten
 • bijles Financieel recht professor R. Steennot - 5 studiepunten

Student Sami

“Onze lesgeefster leert ons zeer gestructureerd werken en gestructureerd antwoorden op examenvragen, ook laat ze ons antwoorden op onze eigen vragen, waardoor we kunnen weten hoe we aan het antwoord komen en hoe we moeten redeneren voor dat antwoord. Ze laat ons ook regelmatig met het wetboek werken. Hierdoor leren we ook de structuur van het vak erin kennen en er mee omgaan. We leren hoe we moeten redeneren met de definities en hoe we ze met elkaar moeten linken. Ze is ook zeer positief & geduldig ingesteld en ze staat voor elke bijles paraat. De lesgeefster geeft me zeer veel motivatie en geeft me een gevoel om door te zetten ook al is het zwaar.”

Begeleiding in kleine teams

De lessen worden gegeven in kleine groepjes van 3 à 4studenten. De meerwaarde van die groepsdynamiek is zeer groot. Naast de team-formule is een individueel traject altijd mogelijk voor wie dit wenst.

We kiezen er voor om slechts een beperkt aantal vakken te begeleiden (de moeilijkste) én om nooit te overdrijven met het aantal uren begeleiding. Gemiddeld worden, verspreid over het semester, 8uur les (4 lessen van 2u) gegeven per vak.

We zijn een aanvulling op de universiteit, zodat ook veel ruimte & tijd moet overblijven om de lessen te volgen en ook (andere) vakken te verwerken. We doceren geen leerstof, maar zorgen ervoor dat de gegeven leerstof inzichtelijk verwerkt, toegepast en onthouden wordt. Ook tijdens de zomer (tweede zit periode) kan je bij LEGIMA terecht. 

Van het zwarte gat naar het licht zien …

Gedurende de lessen kunnen studenten vragen stellen en worden de moeilijkste delen van een vak besproken. Wij weten als juristen goed genoeg wat de knelpunten zijn en de studenten kunnen ook zelf aangeven waar ze mee sukkelen. Die leerstof leggen we uit. We checken ook aan de hand van toepassingen of studenten de leerstof juist en volledig hebben begrepen en geïnterpreteerd én concreet aan de slag kunnen met de theorie.

De student zal steeds een deel leerstof voorbereiden om het maximum uit de begeleiding te kunnen halen. Het is de bedoeling om afgesproken delen van de leerstof al op voorhand door te nemen: trachten begrijpen, in eigen woorden kunnen uitleggen, structureren, het wetboek begrijpen. Daarna worden oefeningen, casussen en toepassingsvragen uitgewerkt en samen besproken en wordt natuurlijk het wetboek niet vergeten. Onze missie is om het wetboek de beste vriend te maken van elke rechtenstudent.

Op het einde van elke lessenreeks lossen de studenten in kleine groepjes samen examenvragen op. LEGIMA legt de focus op de redenering die men dient te maken om tot een gestructureerd examenantwoord te komen. Hiervoor werken we vaak met de inhoudstafel. We hechten daarom veel belang aan feedback die elke student krijgt over dit proefexamen.

Hiermee kan je goed voorbereid naar het examen.

Rechten is allesbehalve vanbuiten leren. LEGIMA leert je redeneren.

Proefexamens en studietips vind je in onze webshop