De juiste aanpak maakt studeren plezant

We hebben meer dan 16 jaar ervaring in het aanleren van een doeltreffende studiemethode. In die tijd hebben we al 100-en studenten vlot op weg getrokken. En al zijn er natuurlijk overeenkomsten, elke student is uniek. Elk mentaal en emotioneel landschap heeft andere contouren, sterktes en gevoeligheden. Waar de één sneller opgeeft, zet de ander door. Wat voor de ene student motiverend werkt, is voor een andere dan weer een drempel. Ook hier maken we dus het verschil door zeer gericht te vertrekken vanuit de persoonlijkheid van elke student en een begeleiding op maat aan te bieden.

We begeleiden studenten die al in het hoger onderwijs gestart zijn, maar ook middelbare schoolstudenten die zich hierop willen voorbereiden.

Aanbod hoger onderwijs

Coaching in kleine groepjes

Onze coaching gebeurt in kleine groepjes van 3 tot max 4 studenten. Geen zorgen echter, in specifieke gevallen, is ook individuele begeleiding mogelijk. Wij passen de principes toe van de actieve pedagogie die erop gericht is om van de student de hoofdrolspeler te maken van zijn of haar eigen film. De coach begeleidt zinvol, maar leidt zo weinig mogelijk. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar zelfstandig denken, begrijpen en aanpakken. We doen studenten zelf tot inzichten komen en leren hen technieken aan door ze samen met hen in te oefenen.

Jouw studiemethode wordt leuk

We gaan samen op zoek naar JOUW beste studie-aanpak. Je ontdekt hoe je een grote hoeveelheid leerstof aanpakt, structureert, leest, blokt,… Hoe je prioriteiten stelt, hoe je lesnotities neemt, hoe je (online) lessen volgt, of schema’s maken iets voor jou is, wat je werkpunten zijn en hoe die aan te pakken,…

Elke sessie sluit af met een dialoog over wat je onthouden hebt. Dit alles gebeurt altijd in een heel toffe sfeer. Hier zijn geen verliezers. Alleen mensen die willen bijleren en vooruitgaan op eigen tempo. De dynamiek van het kleine team werkt heel motiverend. Wij zien dat het volume leerstof dat inzichtelijk verwerkt en onthouden wordt navenant groter is wanneer het team er met een goeie coach samen voor gaat dan wanneer je geïsoleerd zit te blokken.

Welke tools krijg je?

  • Een semester-, maand- en gemiddelde weekplanning.
  • Een “try out”: wij laten je bijhouden hoeveel pagina's per vak je in een bepaald tijdsblok kan verwerken of studeren. Zo kunnen we je planning steeds accurater opstellen. Een planning is immers één zaak, een realistische planning is echter een andere zaak.
  • Efficiëntie bij de opmaak van je lesnotities. Kan je best schrijven bij slides, losse nota’s maken of typen op je laptop?
  • We leren je werken met de inhoudstafel van de cursus, bv. met behulp van een gestructureerde mindmap.
  • Vaste kleurenstructuur in je cursus.
  • Uitleg over hoe een modelantwoord op een examenvraag er uitziet.

Onze tools

Het vertrekpunt voor de begeleiding bij studiemethode is onze eigen ontwikkelde intakevragenlijst op basis van de LEMO-vragenlijst. LEMO staat voor LEerstijl en MOtivatie. De test met 53 vragen over leercompetenties werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Plantijn Hogeschool. Het behandelt strategieën om de leerstof te verwerken en ook over jouw sturing, motivatie en zelfeffectiviteit

Aan de hand van de LEMO - , intakevragenlijst en de kerntalentenanalyse van Core Talents word je studiemethode & persoonlijkheid in kaart gebracht. Als je als rechtenstudent ook vakbijles volgt, worden deze resultaten intensief besproken met de vakcoach. Van hieruit wordt individueel verder gewerkt in functie van jouw specifieke noden.

Perfecte aanvulling op de studiebegeleiding van de universiteit of hogeschool

Wij leren dezelfde leervaardigheden aan en werken met dezelfde planningsinstrumenten. Maar we besteden er meer tijd aan en we kunnen je zwakke punten volledig op jouw persoonlijkheid en huidige studiemethode vaardigheden gericht aanpakken. Onze jarenlange ervaring laat ons toe om je studieproblematiek heel snel tot in de puntjes te analyseren. Zo kunnen we snel héél gericht en diepgaand werken.

Student Aurelie

“Ik ben om te beginnen enorm tevreden van LEGIMA. Ik heb echt al enorm veel aan jullie gehad. Zonder de studiebegeleiding was ik al lang weer vertrokken zoals in het eerste semester: veel goede voornemens, maar nooit tot iets finaal gekomen qua studie-aanpak (ik heb zowat alles geprobeerd). Door de studie-aanpak fiches per vak ben ik echt al enorm veel geholpen, maar ook door in de studiebegeleidingslessen zelf de vakken te bespreken.”

Student Sema

“De begeleiding is zeer gericht en eigenlijk best wel individueel, dit is iets dat ik zelf persoonlijk nog nooit eerder bij andere bijlessen heb gehad dus eigenlijk is het zelfs meer dan mijn verwachtingen”