Leve de wussies!

Vlotte babbel, assertief, gedreven, spontaan,… het zijn karaktereigenschappen die we veelal associëren met succesvolle mensen. Om te gedijen in onze huidige competitieve maatschappij kan je maar beter uit het juiste hout gesneden zijn. Doetjes, softies, wussies…bedankt om te kommen maar don’t think so!

Cool guy, It-girl!

Persoonlijkheidskenmerken, de unieke combo van je kwaliteiten/valkuilen/sterktes/zwaktes, maken je voor een groot deel tot wie je bent. Maar of je daar nu zelf veel verdienste aan hebt? Weinig. Kan je daarentegen competent worden in zaken die je minder liggen? Zeker. Onlangs hoorde ik een succesvol manager zeggen dat hij zijn succes grotendeels te danken heeft aan zijn persoonlijkheidskenmerken maar dat hij wel erkent dat hij het geluk heeft dat hij beschikt over een aantal eigenschappen die net in deze huidige tijden worden gewaardeerd en gevalideerd. Maar wat met veranderende, toekomstige tijden?

Doctor LOVE

Jarenlang werd de focus gelegd op het Intelligence Quotient, het IQ, de meetbaarheid van de intelligentie: de mate waarin iemand informatie kan verwerken. Nadien kwam het EQ op de proppen, het Emotional Quotient, dat aangeeft in welke mate iemand emotioneel vaardig is. Jack Ma, oprichter en voormalig CEO van Alibaba is een groot pleitbezorger van het Love Quotiënt (LQ voor de vrienden). Een manier om de menselijke capaciteit om lief te hebben te vatten. Iets te zweverig voor u? Voor Ma gaat het over zelfliefde die van kleins af aan wordt aangeleerd en de capaciteit om die ook uit te dragen naar anderen. Ruikt u toch nog een zweem van wierook? Dan doen we Jack Ma oneer aan, concreter dan maar: volgens Ma, groot voorstander van de technologische evolutie zolang het gezondheid en geluk nastreeft, zal artificiële intelligentie een groot aantal jobs overnemen. Maar wat deze niet kunnen vervangen is de energie, de intentie die schuilgaat achter de zorg, mededogen en goedheid. Somebody with a high IQ or EQ could survive in the age of machines but somebody with a high LQ will thrive.

LQ= de student die de leraar inhaalt

Nog concreter dan concreet: mensen met een hoog LQ zijn mensen die als leraar nastreven dat de student de leraar inhaalt, die graag kennis delen zodat de ander er beter van wordt, die zich weten te omringen met mensen die het beter kunnen/weten en dit niet als bedreigend zien, die succes niet louter meten op basis van waarde maar wel op basis van hoeveel problemen werden opgelost en hoe je van betekenis bent geweest voor anderen in deze wereld. Volgens Jack Ma (en vele anderen) zal in de toekomst veel meer aandacht uitgaan naar dergelijke soft skills. Dus oordeel niet te snel, change is coming…LEVE DE WUSSIES !!!


Bronnen :

Https://thelovequotient.org/lq-and-jack-ma/

https://www.inc.com/marcel-schwantes/1-rare-trait-that-actually-trumps-iq-emotional-intelligence-says-billionaire-jack-ma.html

Nu boeken?
www.legima.be/inschrijven
of meer info vragen:
www.legima.be/contact