Getuigenissen

Aksis

Van jeugdpuistjes tot zelforganiserende teams

Op 5 jaar tijd evolueren van een bedrijf met 3 naar 30 medewerkers, van een bedrijf gespecialiseerd in plafondwerken naar maatwerk voor totaalprojecten, il faut le faire! Het vraagt niet alleen visie en de nodige aanpassing, maar brengt dat ook teweeg. Généreux & Ann-Sofie, een koppel dertigers uit Gent, werden de zaakvoerders van Aksis en bouwden samen met hun team dit succesverhaal. Een verhaal met aandacht voor alle pijlers die gepaard gaan met groei én de uitdagingen ervan.

De weg naar maatwerk…

Met bakken energie, lef en een langetermijnvisie heroriënteerde Aksis zich van plafondwerken naar totaalprojecten voor de interieurinrichting van kantoren, winkels, horeca en openbare ruimtes. Aksis werd op enkele jaren tijd een wendbaar en duurzaam bedrijf. Wendbaar ten aanzien van haar klanten door te ‘ontzorgen’; proactief te werk gaan en oplossingen bedenken voor de uitdagingen die gepaard gaan met totaalrenovatie. Duurzaam ten aanzien van alle relevante stakeholders; niet alleen een lange-termijn-relatie met haar klanten staat voorop maar ook een duurzame aanpak ten aanzien van milieu, maatschappij en de eigen medewerkers. Deze laatste zien als centrale stakeholder en er ook willen in investeren, getuigt van ambitie om dit succesverhaal verder te laten floreren.

Van jeugdpuistjes tot zelforganiserende teams

Généreux en ikzelf kennen elkaar al van toen we, met beugel en jeugdpuistjes, richting Frans taalkamp trokken… Maar dat we professioneel iets voor elkaar zouden kunnen betekenen kwamen we pas in 2020 te weten. De groei van Aksis brengt namelijk ook zijn uitdagingen op het vlak van HR mee. Eén van de vragen van Généreux en Ann-Sofie was dan ook hoe er bij hun medewerkers kan gezorgd worden voor een sterkere autonomie. Daarnaast willen zij graag de binding tussen Aksis en zijn medewerkers vergroten. Het vergroten van die binding, betrokkenheid én het inzetten op autonomie zijn dan ook essentieel om te komen tot het ultieme doel in ons traject; het bouwen van sterke, zelforganiserende teams.

“Pijnpunten blootleggen om toekomstige conflicten te vermijden”

In een eerste fase, het voortraject, wordt het DNA van het Aksis team in kaart gebracht aan de hand van de Holix-methode, een holistische wetenschappelijk onderbouwde methode, die de waarden bevraagt, en de Kerntalentenanalyse van Core Talents, die karakter, talenten en motivatie van het individu duidelijk maakt. Vervolgens wordt er aan de slag gegaan met de bevindingen uit de eerste fase door onder meer teamworkshops en feedbackgesprekken te organiseren. Om te werken aan de ‘binding’ worden tijdens één van de workshops de toekomstige waarden van Aksis uitgewerkt. Hier bewust tijd voor maken en ruimte laten voor eenieders stem, zorgt ervoor dat deze waarden ook daadwerkelijk door iedereen worden gedragen. Tijdens een andere workshop wordt nagegaan wat de centrale rollen zijn in het bedrijf. Bij Aksis zijn dat de projectleider en projectplanner, rollen die worden uitgediept en waarna de taakverdeling tussen die rollen kan verbeterd worden. We gaan ook aan de slag met feedbackgesprekken. Als blijkt uit de Kerntalenten-analyse dat bepaalde collega’s die nauw met elkaar samenwerken heel erg verschillen in aanpak, wordt dit uitgelicht en bekeken. Het uiteindelijke doel is dat deze teams zelf organiserend functioneren en er een klimaat van vertrouwen heerst zodat de medewerkers op een psychologisch veilige manier feedback kunnen geven aan elkaar. Zoals Ann-Sofie stelt; “Er wordt op een constructieve manier pijnpunten blootgelegd die we als groep kunnen bespreken, zodat er in de toekomst mogelijke conflicten kunnen vermeden worden”.

Enkele getuigenissen

Start-up Survival

Start-up Survival:

“I strongly recommend Pascaline's service to every entrepreneur.”

- Robin Geers

Een medewerker van Thuiszorg Vleminckveld:

“Pascaline, ik ben heel blij dat je er bent bijgehaald, je bent een grote meerwaarde en ik kijk ernaar uit om verder samen te werken”