Waar we samen voor gaan...

Teamcoaching en workshops

Bij Legima Teams draait het allemaal om mensen. Het is de bedoeling dat er een psychologisch veilige omgeving wordt gecreëerd waarbinnen teams vertrouwen krijgen, waar ruimte is voor talenten (+link kerntalenten), ondernemerschap en verantwoordelijkheid genomen wordt om samen het gemeenschappelijke doel van de organisatie na te streven. Gelukkige werknemers, efficiëntere processen, tevreden klanten en veelal een lagere kostenstructuur zijn daarvan de logische gevolgen. Vandaar…‘Happy teams, happy business, better world!

Lange termijn samenwerking
of eenmalige workshop

Neemt uw team niet voldoende verantwoordelijkheid? Stelt u zich vragen bij de dynamiek binnen uw team? Stokt de communicatie in uw onderneming? Of heeft u interesse in het concept zelfsturing?

Samen starten wij heel graag een traject met u op. Na een eerste, vrijblijvende, kennismaking brengen we uw zorgen in kaart en werken we een voorstel uit hoe wij kunnen bijdragen tot een happy business. Dit kan een traject zijn verspreid over een langere duur maar kan ook een eenmalige workshop zijn. De samenwerking kan leiden tot inzichten die voor structurele of strategische veranderingen zorgen maar kunnen evengoed onmiddellijk toepasbare, concrete tips zijn.

Voorbeelden van trajecten en workshops:

 • Zelfsturing van uw team
 • Effectief leiderschap
 • Een duurzaam rekruteringsproces (link blog)
 • Talentgerichter werken
 • Duidelijke en effectieve communicatie
 • Een feedbackproces dat werkt
 • Hybride werken (met scan)
 • Medewerkers probleemoplossend leren denken
 • Eenvoudig(er) rapporteren
 • Hoe maak ik van mijn medewerkers ambassadeurs?
 • Agile werken
 • Diversiteit op de werkvloer

De sleutel voor een
succesvol traject

 • Het is belangrijk dat zaken echt mogen benoemd worden, om medewerkers te versterken in maturiteit. Ook de bedrijfsleiding moet openstaan voor feedback.
 • Een cultuur van vertrouwen waar fouten als leerkansen gezien worden
 • Een gestructureerde aanpak met voldoende ruimte voor de ondernemingszin én creativiteit van de medewerkers

Het ultieme doel is om als bedrijf zélf het traject verder te zetten.


Zonder ons. Zelfsturend dus.