Intervisie

Intervisie

Dit is de fijne feedback die we kregen op onze intervisiesessies! Intervisie is een gesprek tussen een zestal collega’ of vakgenoten, waarbij door één van hen een casus wordt voorgelegd en een daarbij horende concrete vraag. Door vervolgens met elkaar te ‘sparren’ leert men van elkaars vragen en deskundigheid en komen alle partijen op die manier tot nieuwe inzichten. De beproefde intervisiesystematiek zorgt ervoor dat dit op een gestructureerde manier verloopt waarbij ruimte is voor eenieders inbreng.

Onze rol?

Wij zorgen niet alleen voor het organisatorische luik maar ook voor een psychologisch veilige omgeving waarbij je op een comfortabele manier toch uit je comfortzone kan treden om zo op een interactieve manier te leren van elkaar.