(G)een spaak in het wiel steken!

Het teamwiel van Vroemen: een tool om geïnspireerd samen te werken

Men neme een enthousiasteling, een harde werker en een smoothe verkoper, zwier ze in de mix…*shake*shake*shake* en tadaaaaaaa…daar is ie dan: het team! Zoals duidelijk te zien in het filmpje, is het vormen van een (h)echt team jammer genoeg niet evident. Of gelukkig niet, want niets zo boeiend als mensen, hun uniciteit, en de dynamiek ervan. Hoewel er geen wonderbaarlijk-lukt-altijd recept bestaat, zijn er een aantal ankerpunten die wel kunnen dienen als basis voor het samenwerken van een team, meer nog, het geïnspireerd samenwerken van een team.

How to?

Vroemen bedacht hiervoor een heus teamwiel (zie afbeelding).  Het wiel is -shocking- rond. De zes succesfactoren waarmee een team te maken heeft hangen er rond en het resultaat van die uitdagingen vormen de spaken van het wiel. Het uiteindelijke doel staat helemaal centraal: het geïnspireerd samenwerken. We pikken er 3 succesfactoren uit + concrete vragen die je jezelf en je team kan stellen om na te gaan of jouw kar al dan niet vlot bolt…

Succesfactor 1: Motiverende en inspirerende doelen = uitdaging

Gek hoeveel verschillende antwoorden je krijgt wanneer je teamleden vraagt welk doel ze nastreven. Het stellen van een duidelijk, gemeenschappelijk doel geeft het team nochtans identiteit en zorgt ervoor dat er een zinvolle bijdrage wordt geleverd aan het bedrijf. Wanneer dat doel ook nog eens motiverend en inspirerend is dan zorgt dit ook voorde nodige zin om ervoor te gaan, de uitdaging.

CONCREET: Zitten er binnen het team grote verschillen in de interpretatie van de doelen? Wat met de individuele bijdrages om dat gemeenschappelijke doel te bereiken in het dagelijkse werk?

Succesfactor 2: Respect voor verschillen = vertrouwen

Ieder individu is de som van een pakketje vaardigheden, karaktereigenschappen en talenten. Daarin zit niet alleen de sterkte van een team maar ook de uitdaging, soms zelfs een bron van conflict en onbegrip. Wanneer men erin slaagt om de verschillen te respecteren en hopelijk zelfs te appreciëren, ontstaat een klimaat van vertrouwen en een psychologisch veilige omgeving, essentieel voor de werking van een hecht team.

CONCREET: Zijn we bewust van onze verschillende persoonlijkheden en talenten en waarderen we die?  Zetten we verschillen optimaal in? 

Succesfactor 3: Gedeelde verantwoordelijkheid = verbinding

Wanneer er binnen een team ruimte is voor eenieders visie en mening zal binnen dat team de verantwoordelijkheid ook samen genomen worden. Als er daarentegen te strak wordt gedirigeerd van bovenaf, vervalt dit. Ook binnen het team gebeurt er dat sommigen té veel of net té weinig verantwoordelijkheid nemen.

CONCREET: Krijgt het team vertrouwen? Zijn zij het waard? Wie neemt te veel/te weinig verantwoordelijkheid?

Wiel(er)wijsheden

Flexibiliteit (=ontwikkeling)open communicatie (=helderheid) en initiatief tonen (=energie) zijn de andere succesfactoren waarrond Vroemens wiel werd opgebouwd. Om het verhaal helemaal rond (!) te maken nog dit: een groter wiel draait vlotter dan een kleiner wiel (elk team kan groeien), de factoren in het wiel moeten in evenwicht zijn of het systeem hapert (een enorm gemotiveerd team dat geen initiatief nemen zal de rit wellicht niet uitzitten) en een wiel met meer spaken is steviger (elk team kan zelf eigen factoren formuleren). Hoewel het wiel van Vroemen zijn nut al bewezen heeft, is dit uiteraard niet de heilige graal. Veelal weten teamleden zelf wel wat er schort maar kan het wiel dienen als tool om even stil te staan bij de werking en het welbevinden van dat team. Alleen al het gesprek aangaan is een stap richting een hechter, goed bollend team.

Nu boeken?
www.legima.be/inschrijven
of meer info vragen:
www.legima.be/contact